Adonai
De redding van Israël

 

 

 

 

 

De redding van Israël

 

Heel Israël zal gered worden,

volgens de woorden van de Schrift:

Uit Sion zal de Redder komen

en Hij zal de goddeloosheid uit Jakob verwijderen.

Dit is het verbond dat Hij met hen sluit,

wanneer Hij hun zonden heeft weggenomen. (1)

 

Het huis van David en de inwoners van Jeruzalem

zal Hij vervullen met een Geest van genade en gebeden.

Ze zullen zich weer naar Hem wenden,

en over Hem die ze hebben doorstoken,

zullen ze weeklagen als bij de rouw om een enig kind. (2)

 

God zegt: “Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven,

ik zal je versteende hart uit je lichaam halen

en je er een levend hart voor in de plaats geven.

Ik zal jullie mijn Geest geven

en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven

en mijn regels in acht nemen.” (3)

 

Ik zal hen met ontzag voor Mij vervullen… (4)

 

Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden:

“Leer de HEER kennen,”

want iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al – spreekt de HEER.

Hij zal hun zonden vergeven

en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. (5)

 

Ik wens uit de grond van mijn hart en bid tot God dat Israël zal worden gered. (6)

 

  1. Romeinen 11:26 WV
  2. Zacharia 12:10 NBG
  3. Ezechiël 36:26-27
  4. Jeremia 32:40
  5. Jeremia 31:34
  6. Romeinen 10:1

 

DPM

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Categorieën
Adonai!
 
 
 Sound the Shofar:

 
 
   
Betekenis Adonai:
 
Ado - nai [aa` doo-] («Hebreeuws) Mijn Heer, in het Oude Testament soms gebruikte naam voor God; in het bijzonder gebezigd ter vervanging van de onuitsprekelijk (verboden) geachte naam JHVH of Jahwe
--------
1) Andere naam voor Jehova 2) God 3) Goden 4) Hebreeuwse naam voor god 5) Joodse naam voor God 6) Joodse naam voor Jahweh 7) Mijnheer 8) Naam van Jahwe
 
 
 
 
 
Namen van God:
 
Jahwe-Shammah,
God is bij mij aanwezig,
(Ezechiel 48:35)
U bent hier! ik ben nooit alleen!

Jahwe-Rohi,
God is mijn herder,
(psalm23)
U leidt mij en voed mij
beschermt Mij!

Jahwe-Jireh,
God is mijn verzorger,
(genesis 22:14)
U ziet wat ik nodig heb
voordat ik er om vraag,
en voorziet!

Jahwe-Raphe,
God is mijn Genezer,
( Exodus 15 :26)
u kunt mijn lichaam,
emoties en relaties genezen !

Jahwe-Tsidkenu,
God is mijn Gerechtigheid,
(Jeremia 23:6)
U aanvaard mij
en vergeef mij ter wille van Christus!

Jahwe-M,kiddish,
God is mijn heiligheid,
(leviticus 20:8)
U maakt mij heilig als Jezus!

Jahwe-Shaloom,
God is mijn Vrede
(richteren 6:24)
U geeft mij vrede
ondanks de omstandigheden!

Jahwe-Nissi,
God is mijn Vaandel
(exodus 17 :15)
U bent mijn overwinning
in conflicten en confrontaties!
 
 

Meer van Beloved Daughter:

     Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

    Daughter of the King

    Een Afgesloten Hof

    Eternity

    God's Rose Garden

    Hiding Place

    Hof van Eden

    Holy of Holies

    King of Kings

    Levend Water

    Planet Earth

    Prayer Garden

    Psalms of David

    Rejoice

    Rose Garden

     Royal Garden

     Salvation 

     Secret Garden

     Secret Place

     Song of Solomon

     Stille Plaats

     The Cross 

     Toevluchtsoord

     Worship the King

 

 
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl