Adonai
Troost voor Israël

 

 

 

 

Troost voor Israël

 

Troost, troost mijn volk, zegt jullie God.

Spreek Jeruzalem moed in,

maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is,

dat haar schuld is voldaan. (1)

 

Op die dag zal men tegen Jeruzalem zeggen:

‘Wees niet bang Sion! Laat de moed niet zinken!’

De Heer, je God, zal in je midden zijn,

Hij is een held die je bevrijdt.

Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou,

in zijn liefde zal Hij zwijgen,

in zijn vreugde zal Hij over je jubelen. (2)

 

Breek uit in gejubel, ruïnes van Jeruzalem,

want de Heer troost zijn volk,

Hij koopt Jeruzalem vrij. (3)

Hoe welkom is de vreugdebode

die over de bergen komt aangesneld,

die vrede aankondigt en goed nieuws brengt,

die redding aankondigt en tegen Sion zegt:

‘Je God is koning!’ Hoor!

Je wachters verheffen hun stem,

samen barsten ze uit in gejuich,

want ze zien het met eigen ogen:

De HEER keert terug naar Sion.

 

Ik ben in jullie midden, Ik ben heilig,

Ik zal niet meer in woede ontsteken. (4)

Opnieuw zal de HEER Sion troosten,

opnieuw zal Hij Jeruzalem uitverkiezen. (5)

 

  1. Jesaja 40:1,2
  2. Sefanja 3:16-18
  3. Jesaja 52:7-9
  4. Hosea 11:8b-9
  5. Zacharia 1:17b

 

DPM

 

 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Categorieën
Adonai!
 
 
 Sound the Shofar:

 
 
   
Betekenis Adonai:
 
Ado - nai [aa` doo-] («Hebreeuws) Mijn Heer, in het Oude Testament soms gebruikte naam voor God; in het bijzonder gebezigd ter vervanging van de onuitsprekelijk (verboden) geachte naam JHVH of Jahwe
--------
1) Andere naam voor Jehova 2) God 3) Goden 4) Hebreeuwse naam voor god 5) Joodse naam voor God 6) Joodse naam voor Jahweh 7) Mijnheer 8) Naam van Jahwe
 
 
 
 
 
Namen van God:
 
Jahwe-Shammah,
God is bij mij aanwezig,
(Ezechiel 48:35)
U bent hier! ik ben nooit alleen!

Jahwe-Rohi,
God is mijn herder,
(psalm23)
U leidt mij en voed mij
beschermt Mij!

Jahwe-Jireh,
God is mijn verzorger,
(genesis 22:14)
U ziet wat ik nodig heb
voordat ik er om vraag,
en voorziet!

Jahwe-Raphe,
God is mijn Genezer,
( Exodus 15 :26)
u kunt mijn lichaam,
emoties en relaties genezen !

Jahwe-Tsidkenu,
God is mijn Gerechtigheid,
(Jeremia 23:6)
U aanvaard mij
en vergeef mij ter wille van Christus!

Jahwe-M,kiddish,
God is mijn heiligheid,
(leviticus 20:8)
U maakt mij heilig als Jezus!

Jahwe-Shaloom,
God is mijn Vrede
(richteren 6:24)
U geeft mij vrede
ondanks de omstandigheden!

Jahwe-Nissi,
God is mijn Vaandel
(exodus 17 :15)
U bent mijn overwinning
in conflicten en confrontaties!
 
 

Meer van Beloved Daughter:

     Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

    Daughter of the King

    Een Afgesloten Hof

    Eternity

    God's Rose Garden

    Hiding Place

    Hof van Eden

    Holy of Holies

    King of Kings

    Levend Water

    Planet Earth

    Prayer Garden

    Psalms of David

    Rejoice

    Rose Garden

     Royal Garden

     Salvation 

     Secret Garden

     Secret Place

     Song of Solomon

     Stille Plaats

     The Cross 

     Toevluchtsoord

     Worship the King

 

 
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl