Adonai
Vrede voor Israël

 

 

 

Vrede voor Israël

 

Vraag om vrede voor Jeruzalem:

“Dat rust hebben wie van je houden,

dat vrede heerst binnen je muren en rust in je vesting.” (1)

 

Wie aan Mijn volk komt,

komt aan Mijn oogappel, zegt de Here. (2)

 

Rust en vrede zal Israël ten deel vallen;

gerechtigheid zal haar fundament zijn.

Zij zal niets meer te vrezen hebben:

onderdrukking zal haar niet bereiken,

voor terreur blijft zij gevrijwaard.

Wordt zij toch aangevallen,

het komt niet van Mij.

Valt iemand haar aan?

Het wordt zijn eigen val. (3)

 

De koning van Israël, de Heer,

Hij is binnen uw muren:

u hebt geen kwaad meer te vrezen.

Hij zal zich verheugen in vreugde om u

en zijn liefde stilzwijgend laten blijken.

Hij juicht uit vreugde over u. (4)

 

Want een Kind is ons geboren,

een Zoon is ons gegeven,

en de heerschappij rust op zijn schouder

en men noemt hem Wonderbare Raadsman,

Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Groot zal de heerschappij zijn

en eindeloos de vrede op de troon van David

en over zijn koninkrijk,

doordat hij het sticht en grondvest

met recht en gerechtigheid,

van nu aan tot in eeuwigheid. (5)

 

Vrede over Israël! (6)

 

 

  1. Psalm 122:6-7
  2. Zacharia 2:12
  3. Jesaja 54:13,14,15
  4. Sefanja 3:15-17 WV
  5. Jesaja 9:5,6 NBG
  6. Psalm 125:5

DPM

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Categorieën
Adonai!
 
 
 Sound the Shofar:

 
 
   
Betekenis Adonai:
 
Ado - nai [aa` doo-] («Hebreeuws) Mijn Heer, in het Oude Testament soms gebruikte naam voor God; in het bijzonder gebezigd ter vervanging van de onuitsprekelijk (verboden) geachte naam JHVH of Jahwe
--------
1) Andere naam voor Jehova 2) God 3) Goden 4) Hebreeuwse naam voor god 5) Joodse naam voor God 6) Joodse naam voor Jahweh 7) Mijnheer 8) Naam van Jahwe
 
 
 
 
 
Namen van God:
 
Jahwe-Shammah,
God is bij mij aanwezig,
(Ezechiel 48:35)
U bent hier! ik ben nooit alleen!

Jahwe-Rohi,
God is mijn herder,
(psalm23)
U leidt mij en voed mij
beschermt Mij!

Jahwe-Jireh,
God is mijn verzorger,
(genesis 22:14)
U ziet wat ik nodig heb
voordat ik er om vraag,
en voorziet!

Jahwe-Raphe,
God is mijn Genezer,
( Exodus 15 :26)
u kunt mijn lichaam,
emoties en relaties genezen !

Jahwe-Tsidkenu,
God is mijn Gerechtigheid,
(Jeremia 23:6)
U aanvaard mij
en vergeef mij ter wille van Christus!

Jahwe-M,kiddish,
God is mijn heiligheid,
(leviticus 20:8)
U maakt mij heilig als Jezus!

Jahwe-Shaloom,
God is mijn Vrede
(richteren 6:24)
U geeft mij vrede
ondanks de omstandigheden!

Jahwe-Nissi,
God is mijn Vaandel
(exodus 17 :15)
U bent mijn overwinning
in conflicten en confrontaties!
 
 

Meer van Beloved Daughter:

     Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

    Daughter of the King

    Een Afgesloten Hof

    Eternity

    God's Rose Garden

    Hiding Place

    Hof van Eden

    Holy of Holies

    King of Kings

    Levend Water

    Planet Earth

    Prayer Garden

    Psalms of David

    Rejoice

    Rose Garden

     Royal Garden

     Salvation 

     Secret Garden

     Secret Place

     Song of Solomon

     Stille Plaats

     The Cross 

     Toevluchtsoord

     Worship the King

 

 
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl